Monday, 22 May 2017 11:15

Μονοασφαλιστικό Vs Πολυασφαλιστικό ΓεΣΥ

Written by  ΣΩΤΗΡΟΥΛΛΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Λίγο πριν το τελικό σφύριγμα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας για τα δύο νομοσχέδια της αυτονόμησης των δημόσιων νοσηλευτηρίων και του γενικού σχεδίου υγείας (ΓεΣΥ), καθώς επίσης και των κανονισμών, το οποίο θα στείλει τα νομοθετήματα στην Ολομέλεια της Βουλής για έγκριση ή για απόρριψη, οι εμπλεκόμενοι φορείς επαναλαμβάνουν θέσεις για μονοασφαλιστικό και πολυασφαλιστικό ΓεΣΥ. Η περσινή σύσκεψη αρχηγών στο προεδρικό μέγαρο είχε καταδείξει ότι προωθείται ένα μονοασφαλιστικό ΓεΣΥ, ωστόσο κάποιες δηλώσεις κατά καιρούς από κόμματα, εργοδοτικές οργανώσεις, εμπλεκόμενους φορείς ακόμα και από μέλη της κυβέρνησης έριχναν στάχτες στην όλη προσπάθεια. Ακόμα και την περασμένη Πέμπτη στην τελευταία συνεδρία της Επιτροπής Υγείας στην Βουλή όπου είχε φανεί ότι υπάρχει η διάθεση από όλους τα νομοθετήματα να προωθηθούν στην Ολομέλεια πριν το κλείσιμο του Σώματος για τις θερινές διακοπές, κάποιοι μίλησαν και πάλι για πολυασφαλιστικό, την στιγμή που όλα αυτά που συζητούνται εδώ και μήνες είναι με βάση το μονοασφαλιστικό ΓεΣΥ.
Δύο φανατικοί υποστηρικτές λοιπόν των δύο διαφορετικών σχεδίων υγείας, ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) Άθως Τσινωντίδης και η γενική διευθύντρια του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ) Στέφη Δράκου, μιλούν στην «Αλήθεια» και εξηγούν γιατί πρέπει να εφαρμοστεί το κάθε είδους ΓεΣΥ.

ΜΙΛΑ Ο ΑΝ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΟΑΥ ΑΘΩΣ ΤΣΙΝΩΝΤΙΔΗΣ
Γιατί Μονοασφαλιστικό ΓεΣΥ

1. Τι είναι το μονοασφαλιστικό ΓεΣΥ και γιατί πρέπει να εφαρμοστεί;
- Ο σχεδιασμός για την εφαρμογή του ΓεΣΥ καταγράφεται με λεπτομέρεια στο νομοσχέδιο που έχει καταθέσει ο υπουργός Υγείας στην Βουλή. Ο συγκεκριμένος σχεδιασμός τεκμηριώνεται μέσα από μια σειρά μελετών που έγιναν μέχρι σήμερα από διεθνείς οίκους και οργανισμούς όπως είναι ο οίκος McKinsey, η Παγκόσμια Τράπεζα (ΠΤ) και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).
Στο ΓεΣΥ θα κατατίθενται οι εισφορές στο ταμείο του ΓεΣΥ και ακολούθως οι παροχείς θα αμείβονται για τις υπηρεσίες υγείας που θα παρέχουν στους δικαιούχους του Συστήματος. Το ΓεΣΥ έχει ως βασικές αρχές την καθολική κάλυψη όλου του πληθυσμού χωρίς οποιεσδήποτε εξαιρέσεις ή διακρίσεις, την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας, την κοινωνική αλληλεγγύη και φυσικά την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κύπρος είναι η μόνη χώρα της Ε.Ε. που δεν διαθέτει καθολικό σύστημα υγείας, με αποτέλεσμα να προκαλούνται σοβαρά προβλήματα σε σχέση με την ισότιμη πρόσβαση, την εξυπηρέτηση και την οικονομική επιβάρυνση των πολιτών για τη λήψη υπηρεσιών υγείας, η ανάγκη για την εφαρμογή του μονοασφαλιστικού ΓεΣΥ είναι άμεση και επιτακτική.

2. Ποια είναι τα θετικά και τα αρνητικά του;
- Το ΓεΣΥ όπως έχει σχεδιαστεί και συμφωνηθεί αποτελεί το μόνο ολοκληρωμένο και μελετημένο σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των σημερινών προβλημάτων και προκλήσεων στον τομέα της Υγείας. Το ΓεΣΥ έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:
• Είναι απλό στη λειτουργία του και στον έλεγχο των δαπανών και της ποιότητας των υπηρεσιών
• Παρέχει ένα διευρυμένο πακέτο υπηρεσιών, χωρίς κανένα απολύτως αποκλεισμό
• Ο ασθενής έχει ελεύθερη επιλογή παροχέων υπηρεσιών υγείας
• Επιτυγχάνει μεγιστοποίηση των οικονομιών κλίμακας
• Ελαχιστοποιεί το διοικητικό κόστος
• Μεγιστοποιεί την αγοραστική δύναμη ώστε να εξασφαλίζεται ψηλή ποιότητα υπηρεσιών σε λογικές τιμές
• Αποκλείει τον κατακερματισμό της αγοράς που θα περιόριζε τις επιλογές των ασθενών
• Ενισχύει το ρυθμιστικό και εποπτικό ρόλο του κράτους όσον αφορά στον έλεγχο των δαπανών και της ποιότητας των υπηρεσιών
• Εφαρμόζει ενιαίο σύστημα πληροφορικής για σκοπούς διαφάνειας και ελέγχου
Η κύρια πρόκληση της λειτουργίας του Συστήματος είναι η αξιολόγηση της αποδοτικότητας και της λειτουργικότητάς του σε συνεχή βάση, ώστε να ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα και τις ανάγκες των δικαιούχων. Για το σκοπό αυτό, το νομοσχέδιο για το ΓεΣΥ προνοεί ότι ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας θα συντάσσει ανά τρία έτη σχετικές εκθέσεις αξιολόγησης για το Σύστημα προς τον Υπουργό Υγείας, για ενημέρωση και λήψη τυχόν μέτρων ανάλογα με τις ανάγκες.

3. Πρακτικά, πώς θα επιβαρύνει το μονοασφαλιστικό ΓεΣΥ τους πολίτες;
- Τα ποσοστά εισφορών για την κάθε κατηγορία εισφορέων και το συνολικό ύψος των συμπληρωμών, όπως αυτά έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της κυβέρνησης και των κοινωνικών εταίρων (ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ, ΠΑΣΥΔΥ, ΚΕΒΕ) και περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη Αρχών που υπογράφηκε στις 15 Μαΐου 2017 παρατίθενται στον πιο κάτω πίνακα:
Κατηγορίες Εισφορέων % Εισφοράς
- Μισθωτός (δημόσιου και ιδιωτικού τομέα) 2,65%
- Εργοδότης (συμπεριλαμβανομένου
του Κράτους ως εργοδότη) 2,90%
- Κράτος 4,70%
- Αυτοτελώς εργαζόμενος 4,00%
- Συνταξιούχος 2,65%
- Εισοδηματίας (π.χ. ενοίκια, τόκοι, μερίσματα) 2,65%
Αξιωματούχος 2,65%
- Ετήσιο ποσό Συμπληρωμών (πρώτο
έτος πλήρους εφαρμογής) Μέγιστο €60εκ.
Σημειώνεται ότι το μέγιστο συνολικό ετήσιο ποσό για κάθε φυσικό πρόσωπο, πάνω στο οποίο θα καταβάλλονται εισφορές, είναι το ποσό των €150.000.

4. Τι κίνδυνοι ελλοχεύουν με την εφαρμογή του πολυασφαλιστικού ΓεΣΥ;
- Το πολυασφαλιστικό μοντέλο, πέραν του ότι απορρίπτεται από την πλειοψηφία των κοινωνικών εταίρων, έχει εξεταστεί στην εξειδικευμένη μελέτη που εκπονήθηκε από τον ΠΟΥ το 2015, με βάση την οποία το μοντέλο αυτό, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της Κύπρου, παρουσιάζει πολύ περισσότερους και μεγαλύτερους κινδύνους και προκλήσεις και πολύ λιγότερα πλεονεκτήματα σε σχέση με το μονοασφαλιστικό. Επιπρόσθετα, στην Κύπρο σήμερα δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες σύμφωνα με την μελέτη για την αποδοτική εφαρμογή ενός τέτοιου μοντέλου, με αποτέλεσμα η εφαρμογή του να μην είναι εφικτή.
Οι κίνδυνοι από την εφαρμογή του πολυασφαλιστικού μοντέλου με βάση τη μελέτη του ΠΟΥ πηγάζουν από τα ακόλουθα:
• Κίνδυνος χαμηλής προστασίας των δικαιούχων ψηλού κινδύνου
• Ψηλό διοικητικό κόστος
• Πολυπλοκότητα στην εφαρμογής και διαχείριση του συστήματος
• Χαμηλά επίπεδα διαφάνειας
• Μειωμένη δυνατότητα του κράτους να ελέγξει τις δαπάνες υγείας
• Ψηλό ποσοστό δαπανών που δεν καταλήγουν σε δαπάνες υγείας αλλά σε διοικητικό κόστος και κέρδος ασφαλιστικών εταιρειών
• Κίνδυνος διαχωρισμού του πληθυσμού σε ψηλού και χαμηλού κινδύνου δικαιούχους, με τις ασφαλιστικές εταιρείες να επιλέγουν τους δικαιούχους χαμηλού κινδύνου.
• Απουσία των απαραίτητων δεδομένων για τη δημιουργία ενός συστήματος για την αποτελεσματική προσαρμογή του ασφαλιστικού κινδύνου, έτσι ώστε να αποφεύγεται η «επιλογή κινδύνου» από τις ασφαλιστικές εταιρείες.
• Απουσία του απαραίτητου κανονιστικού πλαισίου για τη ρύθμιση του ανταγωνισμού, την προστασία των καταναλωτών και τη διασφάλιση της κινητικότητας των δικαιούχων.
Πέραν των πιο πάνω κινδύνων, τυχόν στροφή σε νέους σχεδιασμούς για εφαρμογή πολυασφαλιστικού θα σημαίνει την ανάγκη εκπόνησης νέων μελετών και σχεδιασμών, κάτι που αυτόματα θα ανατρέψει τα υφιστάμενα χρονοδιαγράμματα (Ιούνιο 2019) και θα παραπέμψει τη μεταρρύθμιση σε μεγάλο βάθος χρόνου, διαιωνίζοντας την απαράδεκτη υφιστάμενη κατάσταση με τις μεγάλες λίστες αναμονής, την άνιση πρόσβαση και τις ψηλές προσωπικές δαπάνες.

ΜΙΛΑ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΑΕΚ ΣΤΕΦΗ ΔΡΑΚΟΥ
Γιατί Πολυασφαλιστικό ΓεΣΥ

1. Τι είναι το πολυασφαλιστικό ΓεΣΥ και γιατί πρέπει να εφαρμοστεί;
- Στο μικτό ΓεΣΥ με επιλογές ιατρού, νοσοκομείου και ασφαλιστικού φορέα ο κυρίαρχος πολίτης θα αποφασίζει πού θέλει να ασφαλιστεί. Θα έχει το δικαίωμα να επιλέξει ανάμεσα σε διαφορετικούς παροχείς ασφάλισης υγείας, δημόσιους και ιδιωτικούς. Οι ήδη ασφαλισμένοι στον ιδιωτικό τομέα δεν θα χάσουν τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα και δεν θα χρειαστεί να πληρώνουν διπλές εισφορές. Αν ο πολίτης δεν είναι ικανοποιημένος από την εξυπηρέτηση θα μπορεί να αλλάξει παροχέα αντί να μένει για πάντα εγκλωβισμένος σε ένα μονοπωλιακό σύστημα. Αυτό υποχρεώνει τους φορείς να γίνονται καλύτεροι, πιο ευέλικτοι, και συγκρατεί το κόστος που στα μονοπώλια εκτοξεύεται.
Το μικτό Γενικό Σχέδιο Υγείας στηρίζεται στις ίδιες συμφωνημένες θεμελιώδεις αρχές που ισχύουν και σήμερα: Καθολική κάλυψη, ισότητα στην πρόσβαση για όλους ανεξάρτητα από ηλικία ή ιατρικό ιστορικό, αλληλεγγύη (δηλαδή να χρηματοδοτούνται οι ασθενέστερες τάξεις από τους πιο εύπορους), ποιότητα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και αποτελεσματική επίβλεψη για να επιτύχει.
Ο στόχος του υπουργείου θα έπρεπε να είναι κάθε πολίτης να απολαμβάνει την ίδια υψηλή ποιότητα που παρέχει σήμερα η ιδιωτική ασφάλιση σε 235.000 ανθρώπους και όχι να ισοπεδωθεί προς τα κάτω η ποιότητα για όλους.

2. Ποια είναι τα θετικά και τα αρνητικά του;
- Το μικτό Γενικό Σχέδιο Υγείας με επιλογές είναι προτιμότερο για τέσσερις βασικούς λόγους:
Πρώτον, γιατί δίνει τη δύναμη στον πολίτη. Ο πολίτης κρατά στα χέρια του και ένα πανίσχυρο συμβόλαιο, μια κάρτα νοσηλείας. Γνωρίζει τα δικαιώματά του και διατηρεί το δικαίωμα να στείλει τον παροχέα στη δικαιοσύνη και να απαιτήσει αποζημίωση εάν η άλλη πλευρά παραβεί τις συμβατικές της υποχρεώσεις. Έχει δηλαδή διπλή προστασία. Γνωρίζει τους ανθρώπους που αναλαμβάνουν την εξυπηρέτησή του όταν θα χρειαστεί ιατρική περίθαλψη.
Δεύτερον, γιατί απαλλάσσει τους 235.000 ήδη ασφαλισμένους στον ιδιωτικό τομέα πολίτες από την ανάγκη να πληρώνουν διπλή εισφορά ή από την ανάγκη να διακόψουν την ασφάλιση ή -ακόμη χειρότερο - τη θεραπεία τους, λόγω οικονομικής αδυναμίας.
Τρίτον, γιατί οι ίδιες οι ασφαλιστικές εταιρείες υποχρεώνονται δια νόμου να μην κάνουν διακρίσεις και να ασφαλίζουν όλους ανεξάρτητα από ηλικία ή ιατρικό ιστορικό. Αυτό σημαίνει ότι είναι υποχρεωμένες να παρέχουν σε όλους επαρκή και ψηλής ποιότητας ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, στην οποία οι πελάτες θα έχουν πρόσβαση έγκαιρα και με την ελάχιστη δυνατή ταλαιπωρία.
Τέταρτον γιατί, όταν ο πολίτης θα μπορεί να αλλάζει τον οργανισμό που δεν τον εξυπηρετεί, τότε υποχρεώνει τους φορείς να γίνονται καλύτεροι και πιο ευέλικτοι, καθιστώντας το σύστημα δυναμικό και βιώσιμο.

3. Πρακτικά, πώς θα επιβαρύνει το πολυασφαλιστικό ΓεΣΥ τους πολίτες;
- Το ΓεΣΥ με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα δεν επιβαρύνει περαιτέρω το πραγματικό κόστος της υγείας. Αντίθετα το σύστημα περιλαμβάνει μηχανισμούς που ελέγχουν το κόστος και ο ανταγωνισμός βελτιώνει την εξυπηρέτηση. Η προτεινόμενη από το υπουργείο Υγείας μονοπωλιακή εκδοχή φαίνεται να καταλήγει σε πανάκριβες, χαμηλού επιπέδου υπηρεσίες.
• Δεν υπάρχει κοστολόγηση των ιατρικών πράξεων. Στην κυπριακή περίθαλψη δεν ξέρουμε πόσο κοστίζει τι.
• Δεν υπάρχουν ιατρικά πρωτόκολλα.
• Η αναλογιστική μελέτη στηρίζεται σε οικονομικά δεδομένα του 2010.
• Δεν υπάρχει μελέτη οικονομικού αντίκτυπου

4. Ποιοι κίνδυνοι ελλοχεύουν με την εφαρμογή του μονοασφαλιστικού ΓεΣΥ;
- Ο σοβαρότερος ορατός κίνδυνος είναι το ΓεΣΥ να μην είναι βιώσιμο και να αποβεί πρακτικά ανεφάρμοστο, κάτι που σημαίνει περαιτέρω φορολογική επιβάρυνση ή ακόμα κατάρρευση του συστήματος.
Αντικαθιστώντας το δημόσιο με ένα ημιδημόσιο οργανισμό δεν επιτυγχάνεις τη πραγματική αυτονόμηση, με κίνδυνο λοιπόν να καταρρεύσουν τα δημόσια νοσηλευτήρια αφού δεν καθίστανται ευέλικτα και ανταγωνιστικά ή να χρειάζονται εσαεί επιδοτήσεις από τον φορολογούμενο πολίτη για να κρατηθούν στη ζωή. Ο πολίτης να πληρώνει για να παίρνει τις ίδιες ή και χειρότερες υπηρεσίες από τις σημερινές, αφού τίποτα δεν αλλάζει ουσιαστικά στα νοσοκομεία. Να δημιουργηθούν ουρές αναμονής και γενικά να μεταφερθούν τα προβλήματα των δημοσίων νοσηλευτηρίων και στα ιδιωτικά, αφού ο κόσμος θα προστρέξει σε αυτά. Μια ακμάζουσα ιδιωτική δραστηριότητα να συρρικνωθεί και να οδηγήσει άτομα στη ανεργία. Μια μεγάλη αδυναμία που περικλείει σοβαρούς κινδύνους είναι η απουσία από τον σχεδιασμό της σύγχρονης εποπτείας. Είναι παράδοξο ο ίδιος οργανισμός να διαχειρίζεται δισεκατομμύρια και να είναι ταυτόχρονα παροχέας, επόπτης και ρυθμιστής.
Οι προκλήσεις είναι σοβαρές γι’ αυτό απαιτούνται μελετημένα βήματα και όχι βεβιασμένες ενέργειες που εξυπηρετούν πολιτικές σκοπιμότητες που δεν έχουν σχέση με την βελτίωση της δημόσιας υγείας.

Read 13025 times

1 comment

  • Comment Link Michel Sunday, 11 June 2017 00:47 posted by Michel

    Why visitors still make use of to read news papers when in this technological
    world all is presented on net?

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ...

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

 

Sport Day