Wednesday, 31 May 2017 12:00

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ: Κέρδη €7,1 εκ. και πλώρη για το ΧΑΚ

Written by  ΓΙΩΡΓΟΣ Δ. ΠΥΡΙΣΙΗΣ

Παρά την αρνητική περιρρέουσα ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε το τελευταίο διάστημα με τις δανειακές υπερχρεώσεις εκ μέρους του Συνεργατισμού, η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα (ΣΚΤ) ανακοίνωσε χθες καθαρά κέρδη €7,1 εκ. μετά από αύξηση προβλέψεων συνολικού ύψους €116,5 εκ. για το έτος 2016. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει ουσιαστικά το δρόμο για ένταξη των μετοχών της ΣΚΤ στην Κύρια Αγορά του ΧΑΚ εντός του 2017. Η ΣΚΤ αναγνώρισε το λάθος των δανειακών υπερχρεώσεων με αποτέλεσμα να προκύπτει επιστροφή τόκων ύψους €111 εκ. σε 11.323 επηρεαζόμενους λογαριασμούς και αρνητική επίδραση στα κεφάλαια της ΣΚΤ ύψους €75,5 εκ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ.
Μετά τη διόρθωση του λάθους ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας έφτασε για το 2016 στο 15,42% ενισχυμένος κατά 0,5% σε σχέση με το 2015 ενώ για το ίδιο διάστημα παρουσιάστηκε μείωση στις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις κατά €346,8 εκ. ενώ οι αναδιαρθρώσεις έφτασαν τα €1,25 δις. Με βάση τα δημοσιοποιημένα στοιχεία η ΣΚΤ αποτελεί την μεγαλύτερη Λιανική τράπεζα στην Κύπρο με το 84% των επιτοκιακών εσόδων να είναι από ιδιώτες ενώ μετά από τη διόρθωση του επιτοκιακού λάθους τα κεφάλαια παρουσίασαν μείωση €75,5 εκ.

ΔΑΝΕΙΑΚΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ.
Ο δείκτης προβλέψεων προς δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών διαμορφώθηκε στο 57,4% στις 31 Δεκεμβρίου 2016, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με 53,1% στις 31 Δεκεμβρίου 2015. Σημειώνεται ότι κατά το 2015 ενσωματώθηκαν οι παραδοχές που εισηγήθηκε ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Single Supervisory Mechanism) στον υπολογισμό των προβλέψεων με αποτέλεσμα την αύξηση της χρέωσης προβλέψεων. Θετική εξέλιξη κατά το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 αποτελεί η μείωση των δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών κατά €794εκ. ή €1.124εκ εξαιρουμένων των τόκων, με αποτέλεσμα τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών να μειωθούν κάτω του 50% του χαρτοφυλακίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ.
Ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Κεφάλαιο Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1) για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016, διαμορφώθηκε στο 15,4% σε σύγκριση με 14,9% στις 31 Δεκεμβρίου 2015 λόγω της μείωσης των σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού. Η κεφαλαιακή επάρκεια είναι σε ψηλότερα επίπεδα έναντι των ελάχιστων εποπτικών απαιτήσεων.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ.
Αναφορικά με τις προοπτικές, η ΣΚΤ αναφέρει ότι ο Οργανισμός συνεχίζει την υλοποίηση των στρατηγικών του στόχων με την ίδια αποτελεσματικότητα και επιτυχία, με σκοπό την αναδιάρθρωσή του σε ένα βιώσιμο, ζωτικής σημασίας, δυναμικό Οργανισμό.
Οι βασικοί στρατηγικοί στόχοι του Οργανισμού είναι οι ακόλουθοι:
1. Απόκτηση πρόσβασης στις κεφαλαιαγορές μέσω ένταξης στο ΧΑΚ
2. Ενίσχυση της κερδοφορίας μέσω αύξησης των εσόδων
3. Βελτίωση της οικονομικής και λειτουργικής αποδοτικότητας του Οργανισμού
4. Αύξηση της ποιότητας του ισολογισμού μέσω της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων.

ΔΗΛΩΣΗ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ.
Σε δήλωσή του ο γενικός διευθυντής της ΣΚΤ Νικόλας Χατζηγιάννης αναφέρει ότι το 2016 υπήρξε μια χρονιά σημαντικών βελτιώσεων και προόδου για τον Συνεργατισμό. Σημαντικά ορόσημα, πέραν των αρχικών προγραμματισμών και προσδοκιών μας, έχουν επιτευχθεί, όπως η απόφαση για νομική συγχώνευση των 18 Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (ΣΠΙ) με την Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα (ΣΚΤ), ανοίγοντας τον δρόμο για την εισαγωγή της ΣΚΤ στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και την δημιουργία μιας εγχώριας και διευρυμένης ιδιοκτησιακής βάσης. Ο κ. Χατζηγιάννης τονίζει ότι «έχουμε διαχειριστεί με την ανάλογη υπευθυνότητα για εμάς το θέμα του λάθους που διαπιστώθηκε σε ορισμένες δανειακές συμβάσεις του παρελθόντος».

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ.
Συγκεκριμένα, ο κ. Χατζηγιάννης αναφέρει τα ακόλουθα, «έχει αναγνωριστεί λάθος στην εφαρμογή του βασικού επιτοκίου σε συμβάσεις δανείων με τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ & Euribor για την περίοδο 2007-2011. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να προκύπτει επιστροφή ή/και αντιλογισμός τόκων ύψους €111 εκ. σε 11.323 επηρεαζόμενους λογαριασμούς και αρνητική επίδραση στα κεφάλαια της ΣΚΤ ύψους €75,5 εκ. διατηρώντας όμως ένα δείκτη κεφαλαίων στο 15.4%». Να σημειωθεί πως η Διεύθυνση της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας από την πρώτη στιγμή που εντοπίστηκε το πρόβλημα από τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο Παύλο Ιωάννου, το οποίο θα πρέπει να τονίσουμε πάει πίσω στη χρονική περίοδο 2007-2011, ξεκαθάρισε πως θα επιστρέψει τα ποσά που αφορούσαν τις δανειακές υπερχρεώσεις και σε συνεργασία με τους εξωτερικούς ελεγκτές που ήταν η KPMG προχώρησε σε διόρθωση του λάθους.

Read 9853 times

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ...

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

 

Sport Day