Saturday, 08 April 2017 10:47

Τα φάρμακα της φωτιάς...

Written by  ΣΩΤΗΡΟΥΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Μία μικρή ανάλυση των τιμών έξι φαρμακευτικών σκευασμάτων στα κατεχόμενα είναι αρκετή για να διαπιστωθεί η ακρίβεια που επικρατεί στην Κύπρο. Βέβαια, η Κύπρος θεωρείται η ακριβότερη χώρα και ανάμεσα από χώρες της Ευρώπης. Η Ελεγκτική Υπηρεσία σε έκθεση της για την τιμολογιακή πολιτική των φαρμάκων στην Κύπρο, παραθέτει στοιχεία έξι τιμών φαρμάκων στα κατεχόμενα από τα οποία φαίνεται ότι η Κύπρος είναι ακριβότερη από 37% μέχρι και 237%. Συγκεκριμένα, το φάρμακο «Eylea» στις κατεχόμενες περιοχές πωλείται στα €823 ενώ στις ελεύθερες περιοχές €1130, δηλαδή €307 ή 37% ακριβότερα. Το φάρμακο Micardis είναι κατά 38% ακριβότερο στις ελεύθερες περιοχές αφού πωλείται στα €22 ενώ στα κατεχόμενα στα €16. Ακριβότερο κατά 60% είναι και το «Prolia ing» που στα κατεχόμενα πωλείται κατά €97 ευρώ φθηνότερα. Επίσης το φάρμακο «Lescol» πωλείται στα €14 στις ελεύθερες περιοχές και στα €8 στα κατεχόμενα. Την μεγαλύτερη διαφορά στην τιμή, όπως αναφέρεται στην έρευνα της ελεγκτικής υπηρεσίας στον οποίο παρουσιάζονται ενδεικτικά τα έξι φάρμακα, παρουσιάζει το φάρμακο «Abilify» το οποίο στην Κύπρο είναι ακριβότερο κατά €95 ή 237%. Ειδικότερα στις ελεύθερες περιοχές το εν λόγω σκεύασμα πωλείται στα €135 ενώ στις κατεχόμενες περιοχές €40.

ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ.
Η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει ότι λόγω της οικονομικής κρίσης και εξαιτίας των πολύ ψηλών τιμών των φαρμάκων στην Κύπρο, σημαντικός και συνεχώς αυξανόμενος αριθμός ασθενών, φαίνεται να προμηθεύεται φάρμακα από τις κατεχόμενες περιοχές στις οποίες η κυβέρνηση δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο. «Πέραν της πολιτικής διάστασης του θέματος, τίθεται και θέμα μη δυνατότητας ελέγχου της ποιότητας των φαρμάκων που αγοράζουν οι ασθενείς με τον τρόπο αυτό. Λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη το καθεστώς που υφίσταται στις κατεχόμενες περιοχές, η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι η υγεία των ασθενών εκτίθεται σε άμεσο κίνδυνο», επισημαίνεται.

ΠΙΟ ΑΚΡΙΒΗ Η ΚΥΠΡΟΣ.
Η ακρίβεια επαληθεύεται και με μελέτη που έγινε τον Αύγουστο του 2016, σύμφωνα με την οποία η Κύπρος είναι η τέταρτη ακριβότερη χώρα ανάμεσα στις 11 ευρωπαϊκές που επιλέγηκαν (Γερμανία, Αγγλία, Γαλλία, Σουηδία, Αυστρία, Ισπανία, Ιταλία, Νορβηγία, Δανία, Ελλάδα και Κύπρος), για τα 100 περισσότερο συνταγογραφούμενα φάρμακα του ιδιωτικού τομέα. Σύμφωνα με την πιο πάνω μελέτη, εάν γίνει προσαρμογή των τιμών – με βάση το κατά κεφαλήν ΑΕΠ – σε ίση αγοραστική δύναμη που είναι ο αντικειμενικότερος τρόπος σύγκρισης, η Κύπρος είναι η ακριβότερη χώρα από τις 11 πιο πάνω χώρες. Η Κύπρος είναι επίσης η ακριβότερη χώρα και για τα 22 πιο ακριβά φάρμακα που αποτελούν περίπου το 35% της συνολικής αξίας του δημόσιου τομέα.

ΑΝΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 2014.
Στην έκθεση της η Ελεγκτική Υπηρεσία υπογραμμίζει συνεχώς την αδυναμία του υπουργείου Υγείας εδώ και δυόμιση χρόνια να λάβει μέτρα με στόχο την μείωση των τιμών των φαρμάκων. «Η ευθύνη βαραίνει πρωτίστως τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες που έχουν την ευθύνη παρακολούθησης της αγοράς και υποβολής εισηγήσεων προς τον εκάστοτε Υπουργό. «Οι πιο πάνω παραλείψεις των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, δρουν σαφώς υπέρ των συμφερόντων των Φαρμακεμπόρων και Φαρμακοποιών και εις βάρος του δημοσίου καθώς και των πολιτών που εξυπηρετούνται από τον ιδιωτικό τομέα. Λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη το ετήσιο συνολικό κόστος προμήθειας των φαρμάκων (ιδιωτικού και δημόσιου τομέα), το οποίο ανέρχεται στα €200 εκατ. περίπου, εύκολα αντιλαμβάνεται κάποιος τη σοβαρότητα της παράλειψης αυτής, εφόσον για κάθε μήνα καθυστέρησης στην εφαρμογή των μέτρων που απαιτούνται, επιβαρύνονται οι ασθενείς και το δημόσιο με ένα αρκετά σημαντικό κόστος», αναφέρει. Η αδράνεια από το υπουργείο Υγείας ήταν απαράδεκτη, υπογραμμίζει.

ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΥ.
Η μελέτη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας τον Αύγουστο του 2014 κάνει εισηγήσεις, άμεσων παρεμβάσεων για εξορθολογισμό του τρόπου λειτουργίας του συστήματος τιμών, για μείωση κατά 20% - 30% των τιμών των πρωτότυπων φαρμάκων των οποίων έχει λήξει η πατέντα και η τιμή των γενερικών να παραμείνει στο 80% της τιμής του πρωτότυπου, για διόρθωση των κενών ενόψει της εισαγωγής του ΓεΣΥ, για αλλαγή των χωρών του καλαθιού – πρακτική που εφαρμόζεται από το 2005, αλλαγή της σύνθεσης της Επιτροπής Τιμών διατηρώντας μόνο μέλη από τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες και το υπουργείο Υγείας και όχι βιομήχανους και ασθενείς, μείωση των ποσοστών κέρδους των φαρμακοποιών κ.ά.

ΧΩΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ.
Αναφορικά με τις χώρες αναφοράς, επισημαίνεται ότι το 2005 αποφασίστηκε ότι οι μέγιστες χονδρικές τιμές των φαρμάκων (ΜΧΤ) προκύπτουν από τον μέσο όρο των ΜΧΤ τεσσάρων χωρών αναφοράς, μιας ακριβής, δύο μεσαίων και μιας φθηνής. Έκτοτε, ουδέποτε αξιολογήθηκε κατά πόσο τροποποιήθηκε η θέση από άποψη του ύψους τιμών των φαρμάκων των εν λόγω χωρών και ουδέποτε τροποποιήθηκε το καλάθι των χωρών αναφοράς. Ως αποτέλεσμα, παρόλο ότι η μια από τις μεσαίες χώρες – η Αυστρία – έχει καταστεί μια από τις τρεις ακριβότερες χώρες της ΕΕ, οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες εξακολουθούν να λαμβάνουν υπόψη τις ΜΧΤ των φαρμάκων της χώρας αυτής, ως τις τιμές μιας από τις δύο μεσαίες χώρες στο καλάθι των 4 χωρών αναφοράς. Ως εκ τούτου, παρουσιάζεται μια στρέβλωση προς τα πάνω στις τιμές της Κύπρου.

ΚΕΡΔΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ.
Αναφορικά με το ποσοστό κέρδος των φαρμακοποιών, στις ΜΧΤ των φαρμάκων του ιδιωτικού τομέα επιβάλλεται ΦΠΑ 5% και ακολούθως 37% ως κέρδος του φαρμακοποιού για τα φάρμακα με ΜΧΤ μέχρι €50, 33% για ΜΧΤ €50 μέχρι €250 και 25% για ΜΧΤ άνω των €250, καθώς και σταθερό ποσό €1 για κάθε συνταγή. Η Ελεγκτική Υπηρεσία σχολιάζει ότι το πιο πάνω ποσοστό είναι πολύ ψηλό σε σχέση με τις πλείστες ευρωπαϊκές χώρες και δεν έχει μειωθεί ούτε ακόμα και κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Σχολιάζει ότι είναι επιβεβλημένη η δραστική μείωση του ποσοστού αυτού.

ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.
Επισημαίνεται επίσης ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα ούτως ώστε να επιτραπεί η παράλληλη εισαγωγή φαρμάκων. Παρόλο που η νομοθεσία το επιτρέπει, δεν παρέχεται η δυνατότητα παράλληλης εισαγωγής ενός φαρμάκου από ένα άλλο αντιπρόσωπο, λόγω των αδικαιολόγητων φραγμών που υφίστανται. Η Υπηρεσία μας προέβη σε έρευνα τιμών ορισμένων φαρμάκων που διατίθενται από ευρωπαϊκές φαρμακαποθήκες, σε σύγκριση με τις τιμές των ιδίων φαρμάκων που κατακυρώθηκαν σε πρόσφατους διαγωνισμούς των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών. Όπως προκύπτει από τη σύγκριση αυτή, οι τιμές της Κύπρου είναι κατά πολύ ψηλότερες, ακόμα και κατόπιν προσφορών, γεγονός που επιβάλλει τη λήψη μέτρων για προώθηση των παράλληλων εισαγωγών. Στον ιδιωτικό τομέα τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα, αφού εκεί ισχύουν οι ΜΧΤ, στις οποίες διατίθενται προς τους ασθενείς. Ακόμα, διαπιστώνεται επίσης έλλειψη ανταγωνισμού και μονοπωλιακές καταστάσεις, οι οποίες οδηγούν στην αύξηση των τιμών, εις βάρος των συμφερόντων του δημοσίου.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.
Το υπουργείο Υγείας σε απαντητική του επιστολή στην Υπηρεσία, συμφωνεί με τις επισημάνσεις και προτίθεται να υλοποιήσει τις εισηγήσεις της μελέτης του 2014 αφού πρώτα ακολουθήσουν τις οδηγίες ειδικού που θα μετακληθεί από το εξωτερικό.

1 comment

  • Comment Link Kasha Sunday, 11 June 2017 00:48 posted by Kasha

    I'm not sure exactly why but this website is loading extremely slow for me.
    Is anyone else having this issue or is it a problem on my end?

    I'll check back later and see if the problem still exists.

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ...

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

 

Sport Day