Friday, 12 May 2017 10:50

ΓεΣΥ: Τα βρήκαν κατά 95%!

Written by 

Με την ανακοίνωση του πλαισίου με τη μέγιστη δυνατή συναίνεση που επιτεύχθηκε μεταξύ κυβέρνησης και επαγγελματικών υγείας, συνεχίστηκε η συζήτηση των κανονισμών για τα εργασιακά σε συνθήκες αυτονόμησης, χθες στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας. Τόσο το υπουργείο Υγείας όσο και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις μίλησαν για ένα σαφώς βελτιωμένο κλίμα, υποδεικνύοντας πως το μεγάλο ζήτημα που παραμένει ανοικτό, είναι η κατάθεση από πλευράς του υπουργείου, του νέου κειμένου κανονισμών στο οποίο θα είναι ενσωματωμένες όλες οι συγκλίσεις που επιτεύχθηκαν κατά τις διαβουλεύσεις των τελευταίων δύο βδομάδων. Και αυτό γιατί οι συντεχνίες πρέπει να καταθέσουν τους εν λόγω κανονισμούς στα συλλογικά τους όργανα για να αποδεχτούν ή όχι τα όσα συμφωνήθηκαν από τους εκπροσώπους τους. Την ίδια ώρα, ο υπουργός Υγείας αντέδρασε έντονα στην άποψη ότι πρέπει να δοθεί χρόνος δύο βδομάδων στους επαγγελματίες υγείας και στο υπουργείο Υγείας να καταλήξουν στα των κανονισμών, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να παρατείνει άλλο τη συζήτηση και πως η επόμενη συνεδρία πρέπει να οριστεί την επόμενη βδομάδα οπωσδήποτε.

ΤΑ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΝΤΑ.
Ο υπουργός Υγείας Γιώργος Παμπορίδης δήλωσε ενώπιον της Επιτροπής ότι τις τελευταίες δύο βδομάδες καταβλήθηκε μια εντατική προσπάθεια με τους διάφορους κλάδους των εργαζομένων στα δημόσια νοσηλευτήρια να συζητηθούν οι συγκεκριμένοι κανονισμοί ώστε να διασκευαστούν οι ανησυχίες των εμπλεκομένων, το αποτέλεσμα της οποίας ήταν να οριστικοποιηθούν το 95% των θεμάτων. Συγκεκριμένα, έχουν διευκρινιστεί οι κατηγορίες προσωπικού με τις οποίες θα στελεχώνεται ο αυτονομημένος Οργανισμός. Αυτές οι κατηγορίες είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι που θα αποσπαστούν, οι δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι εντός 18 μηνών θα αποφασίσουν να μεταφερθούν στο νέο οργανισμό και την ίδια ώρα αυτοί που θα αφυπηρετήσουν εντός των 18 μηνών διασφαλίζεται ότι θα διατηρήσουν τον μισθό τους και θα είναι απαλλαγμένοι από οποιαδήποτε πλεονασμό, και έκτακτοι ορισμένοι και αορίστου χρόνου οι οποίοι θα αποφασίσουν εντός 18 μηνών αν θέλουν να μεταφερθούν στο νέο οργανισμό οπόταν και θα υπογράψουν συμβόλαιο. Σημειώνεται ότι για αυτούς που θα επιλέξουν το δημοσιοϋπαλληλικό καθεστώς διασφαλίζονται όλοι οι όροι εργοδότησής τους και το σχέδιο απασχόλησής τους. Στις κατηγορίες προσωπικού περιλαμβάνεται και το ωρομίσθιο προσωπικό το οποίο μεταφέρεται στο νέο οργανισμό όπως επίσης και το νέο προσωπικό που θα προσληφθεί από το νέο οργανισμό. Ακόμα έχει συμφωνηθεί ότι θα δοθεί το τιμαριθμικό επίδομα και θα παραχωρούνται αυξήσεις κάθε τρία χρόνια. Στις περιπτώσεις όμως, που εργαζόμενοι έχουν σημειώσει δυο αρνητικές αξιολογήσεις, τότε αυτοί δεν θα παίρνουν αύξηση. Ακόμα, έχει συμφωνηθεί ότι η άδεια ασθενείας παρατείνεται από 12 μέρες μέχρι έξι μήνες, ότι αφαιρούνται από το νομοσχέδιο όλα τα σχέδια υπηρεσίας και ότι δεν θα υπάρχουν μεταθέσεις και μετακινήσεις αλλά μόνο απόσπαση δημοσίων υπαλλήλων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΒΔΟΜΑΔΑ.
Ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι δεν είναι πρόθεση της κυβέρνησης να μπει σε συζήτηση όλων των εργασιακών ζητημάτων που αφορούν και απασχολούν όλες τις επαγγελματικές ομάδες προσωπικού. Αυτό, όπως είπε, είναι δουλειά του νέου αυτονομημένου οργανισμού και της νέας διοίκησης μέσα από την διαπραγμάτευση των συλλογικών συμβάσεων. Την ίδια ώρα, απαντώντας στα περί παράτασης δύο βδομάδων της συζήτησης στη Βουλή ούτως ώστε να δοθεί χρόνος στις συντεχνίες να μελετήσουν το νέο κείμενο κανονισμών που θα τους κατατεθεί στο άμεσο μέλλον και να το αποδεχτούν, ο κ. Παμπορίδης απάντησε κατηγορηματικά ότι δεν μπορεί να οριστεί συνεδρία της Επιτροπής Υγείας μετά από δύο βδομάδες. «Η επόμενη συνεδρία πρέπει να είναι την άλλη βδομάδα. Αν θέλετε βάλτε 10ωρη συνεδρία την επόμενη βδομάδα, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Τονίζω όμως ότι δεν μπορεί να μπει συνεδρία όχι πέραν της μίας βδομάδας», είπε με έντονο ύφος ο κ. Παμπορίδης. Έτσι, η Επιτροπή Υγείας αποφάσισε να συνέλθει την ερχόμενη Πέμπτη για να συζητήσει ξανά τα θέματα των κανονισμών με στόχο να υπάρξει τελική κατάληξη και την ίδια στιγμή να συζητήσει τα δύο νομοσχέδια για το ΓεΣΥ. «Είναι πεποίθηση των μελών της Επιτροπής και ομόφωνη απόφαση ότι θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια έτσι ώστε τον Ιούνιο να τεθούν ενώπιον της Ολομέλειας τα νομοσχέδια προς ψήφιση», είπε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας Κώστας Κωνσταντίνου.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ.
Πάντως, ο υπουργός Υγείας δεσμεύτηκε ότι θα επιληφθεί εντός των επόμενων ημερών θέματος αναφορικά με την προϋπηρεσία των υπηρετούντων εργαζομένων που έθεσε ο Σύνδεσμος Εκτάκτων και Συμβασιούχων Ιατρών Κύπρου (ΣΕΣΙΚ) και παραδέχτηκε ότι «δικαιολογεί μία άνιση στρέβλωση η οποία θα επιλυθεί οριστικά ούτως ώστε να μην δημιουργηθούν αδικίες στους ήδη υπηρετούντες έκτακτους δημόσιους υπαλλήλους». Ειδικότερα, το αίτημα που έθεσε ο ΣΕΣΙΚ είναι η αναγνώριση της προϋπηρεσίας των έκτακτων που θα μεταπηδήσουν στον αυτόνομο οργανισμό.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Δεν θα χαθούν θέσεις εργασίας για 5 χρόνια

Οι συντεχνίες, Παγκύπρια Συντεχνία Κυβερνητικών Ιατρών (ΠΑΣΥΚΙ), Παγκύπρια Συντεχνία Νοσηλευτών (ΠΑΣΥΝΟ), Σύνδεσμος Εκτάκτων και Συμβασιούχων Ιατρών Κύπρου (ΣΕΣΙΚ) και Κλάδος Γενικού Νοσηλευτικού Προσωπικού της ΠΑΣΥΔΥ, επισημαίνοντας την προσπάθεια που έγινε να κλείσουν όσο το δυνατό περισσότερο ζητήματα απασχολούσαν τους επαγγελματίες υγείας, κάλεσαν το υπουργείο Υγείας να καταθέσει το νέο κείμενο κανονισμών που συμφωνήθηκε ούτως ώστε και αυτοί με την σειρά τους να καταθέσουν στα συλλογικά τους όργανα και στις γενικές του συνελεύσεις για να λάβουν το πράσινο φως. Μάλιστα, όπως είπαν, κάποια από τα ζητήματα που συμφωνήθηκαν δεν μπορούν να τεθούν στο νομοσχέδιο και στους κανονισμούς, και για αυτά ο υπουργός Υγείας δεσμεύτηκε να κάνει πολιτική δήλωση. «Έχει επιτευχθεί συμφωνία ότι οι ισχύουσες δομές θα ισχύουν για μεταβατική περίοδο πέντε χρόνων και για αυτό το θέμα αναμένουμε την πολιτική δήλωση, η οποία θα μας διασφαλίσει», τόνισαν οι εκπρόσωποι της ΠΑΣΥΔΥ και ΠΑΣΥΚΙ.
Επί τούτου, ο υπουργός Υγείας είπε ότι η σημαντικότερη ανησυχία των εργαζομένων από τις μέχρι τώρα συζητήσεις, είναι η δομή του οργανισμού. «Γι’ αυτό τονίζω, ότι ο υφιστάμενος αριθμός των θέσεων που αναφέρεται στον κρατικό προϋπολογισμό για τα δημόσια νοσηλευτήρια θα αποτελεί την ελάχιστη δομή για τους υπηρετούντες υπαλλήλους του αυτόνομου οργανισμού, συμπεριλαμβανόμενου και των αποσπασμένων δημοσίων υπαλλήλων, για τουλάχιστον 5 χρόνια από την ψήφιση των νόμων και κανονισμών. Στην περίπτωση που κάποιος επιλέξει να απωλέσει το δημοσιοϋπαλληλικό καθεστώς και να εργοδοτηθεί με νέο συμβόλαιο, οι δομές θα διαφοροποιούνται και θα αναπροσαρμόζονται τηρώντας όμως τουλάχιστο την ίδια αναλογία θέσεων εισδοχής και προαγωγής σε όλα τα επίπεδα ανελικτικών θέσεων. Έτσι, υπογραμμίζω ότι ο συνολικός αριθμός θέσεων ανά πάσα στιγμή δε δύναται να διαφοροποιηθεί προς τα κάτω κατά την μεταβατική περίοδο», είπε ο κ. Παμπορίδης απαντώντας για τα περί πολιτικής δήλωσης.

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ...

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

 

Sport Day