Το Υπουργείο Υγείας προκήρυξε Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας για το 2016, γνωστό ως "De Minimis", για επιχορήγηση προγραμμάτων και καλεί τις εθελοντικές Οργανώσεις και Ιδρύματα να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέσω της υποβολής αιτήσεων. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το όριο των ενισχύσεων βάσει του Σχεδίου δεν υπερβαίνει τις €500.000 ανά τριετία…
Page 6 of 6

300x90 final

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ...

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

 

Sport Day